Zwroty

 

Odstąpienie od Umowy sprzedaży

1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Termin na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia odebrania przesyłki z zamówieniem.

2. Kupujący może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczna (mail) lub listownie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór znajdziesz tutaj.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedającego blueshadow.pl przed upływem tego terminu.

4. Zwracany towar musi być pełnowartościowy, tzn. bez śladów użytkowania, uszkodzeń oraz z kompletem metek.

5. W przypadku odstąpienia Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Sklep blueshadow.pl nie przyjmuje zwrotów nadanych za pobraniem oraz w paczkomatach inpost.

6. Zwracany towar należy wysłać na adres :

Sklep Internetowy Blue Shadow

ul. Wolności 33

41-500 Chorzów

7. Adres e-mail do obsługi zwrotów: zwroty@blueshadow.pl

8. Sprzedający blueshdow.pl niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki ze zwrotem, zwróci Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności na wskazany rachunek bankowy w protokole zwrotu (odstąpieniu od umowy).

9. Jeżeli Kupujący korzystający z prawa do odstąpienia od umowy wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego blueshadow.pl, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.