Reklamacje

=> Formularz reklamacji w wersji do druku <=

1.    Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi względem Kupujących będących Przedsiębiorcami jest wyłączona.

2.    Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu rękojmi, jeżeli nabyty przez niego Produkt ma wadę fizyczną lub prawną. Realizacja uprawnień Kupującego wynikających z rękojmi następuje zgodnie z przepisami art. 556 i n. Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień § 9 Regulaminu Sklepu. Niezależnie, Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego z tytułu gwarancji, jeżeli został niż objęty Produkt nabyty przez Kupującego.

3.    Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
a)    złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;
b)    przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży;
c)    żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
d)    żądać usunięcia wady;

4.    Sprzedawca zaleca składanie reklamacji na podstawie rękojmi pod następujące adresy
a)    adres pocztowy: Sklep Internetowy Blue Shadow, ul. Tuszyńska 61c, 95-030 Rzgów
b)    adres poczty elektronicznej: [email protected]
5.    Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego Produktu (w przypadku Kupującego będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta - na koszt Sprzedawcy) pod adres: Sklep Internetowy Blue Shadow, ul. Tuszyńska 61c, 95-030 Rzgów.

6.    Jeśli na Produkt została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie Produktu w Sklepie.

7.    Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować pod adres: [email protected]

8.    Reklamacja dotycząca działania Sklepu powinna zawierać:
a)    imię i nazwisko Użytkownika;
b)    adres poczty elektronicznej;
c)    opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

9.    Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje w terminie 14 dni:
a)    od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu Sprzedawcy - w przypadku, gdy reklamacja dotyczy Produktu;
b)    od dnia złożenia - w przypadku, gdy reklamacja dotyczy działania Sklepu.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium