Karta podarunkowa

1. Wydanie Karty Podarunkowej Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem odtowarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Na dowód dokonaniawpłaty środków pieniężnych, Klient może otrzymać od blue shadow pisemne pokwitowanie(dowód sprzedaży) nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

2.Klient dokonuje realizacji karty podarunkowej po przez przedstawienie jej personelowi salonusprzedaży oraz zadeklarowaniu chęci jej użycia przed dokonaniem płatności .

3. Karta podarunkowa przeznaczona jest do jednorazowej realizacji .Klient ma możliwość dokonania zakupów o większej wartości niż nominał karty podarunkowej.Za dopłatą w gotówce lub kartą płatniczą.Klient na własne życzenie może dokonać zakupu o mniejszej wartości niż nominał kartypodarunkowej, jednocześnie nie ma prawa do roszczenia z tytułu różnicy w kwocie.

4.Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne i nie podlega zwrotowi.

5. Termin ważności karty podarunkowej 6 miesięcy od daty wydania.Informacja o terminie ważności karty oraz miejscu w którym może być realizowana zawarta jest naodwrocie karty.blue shadow zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji karty podarunkowej po upływieterminu jej ważnościlub w innym sklepie niż podany na odwrocie karty( Kartę można realizować tylko w sklepie wktórym została wydana)

6. blue shadow nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie lub zniszczenie karty po jej wydaniu i niewydaje duplikatów.

7. Towary zakupione za pomocą karty podarunkowej podlegają wymianie w ciągu 30 dni od datyzakupu zgodnie z procedurą wymian w sklepach blue shadow.8.Wydawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Karty Podarunkowej w sytuacjiuzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej. Każda karta posiada unikalny NUMER KARTY,który potwierdza dokument wydania karty. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika osobiście lub poprzez przekazanieniniejszego regulaminu, że Karta Podarunkowa:

• może być zrealizowana wyłącznie w salonie w którym została zakupiona, wpisanym na odwrociekarty.

• nie podlega wymianie na środki pieniężne,

• posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,

• może być zrealizowana przez każdego jej posiadacza, który okażę kartę .